People, Planet, Profit

People Planet Profit

Een goede onderneming is duurzaam bezig. Een goede onderneming  maakt dus keuzes waarbij rekening wordt gehouden met MVO. Zoals we hebben kunnen lezen in “Wat is MVO?”  gaat het er om om een balans te vinden tussen de 3 P’s: People, Planet en Profit. Waar staan deze 3P’s nu eigenlijk voor?

 

People

Wat doet de onderneming voor de mensen? Vervullen we de behoeften van mensen? Hoe gaan we om met hun belangen? Denk hierbij zowel aan medewerkers als consumenten, en bekijk het vanuit een nog bredere scoop: de Samenleving. Bij People komen vaak de volgende termen voor:

 • Mensenrechten
 • Arbeidsrechten en omstandigheden
 • Veiligheid
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Discriminatie

Planet

Bij Planet bekijken we hoe de organisatie omgaat met het milieu. Wat hebben de producten/diensten en processen van de onderneming voor invloed op de planeet? En vooral, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze invloed zo klein mogelijk is. Veel voorkomende termen bij Planet zijn:

 • Cradle to Cradle
 • CO2 compensatie
 • Recycling
 • Afval en hergebruik
 • Duurzame producten en diensten

Profit

De 3e P, de Profit of ook wel winst genoemd, is net zo belangrijk als de andere P’s. Winst wordt vaak gezien als iets negatiefs, maar winst is nodig voor een duurzame groei van het bedrijf. Winst hoeft niet alleen in geld uitgedrukt te worden. het kan ook om de verbetering van kennis of kwaliteit zijn bijvoorbeeld. Of de reputatie en de marktpositionering is veranderd. Als de winst maar voor langere termijn is kun je het duurzaam noemen.  Termen die je veel hoort bij Profit zijn:

 • Winst
 • Innovatie
 • Kwaliteit
 • Reputatie
 • Transparantie
 • Partnerships
Hoe denk jij de balans te vinden tussen PeoplePlanet en Profit?