Het verschil tussen bevlogenheid en betrokkenheid

Bevlogenheid en betrokkenheid

Bevlogenheid en betrokkenheid zijn twee begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt. Dat is normaal, want in beide gevallen is er sprake van een positieve instelling. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat er ook sprake is van aanzienlijke verschillen tussen deze twee begrippen. In het geval van bevlogenheid is er namelijk sprake van een connectie die de medewerker heeft met de taken die hij of zij dient uit te voeren. Is er sprake van betrokkenheid? Dan is het vooral zo dat de medewerker een passie heeft voor de organisatie waarvoor hij of zij aan de slag is. Wil jij ook graag meer te weten komen over wat bevlogenheid nu precies is? Lees dan snel verder, want je komt er alles over te weten hier op deze pagina!

Wanneer is er sprake van bevlogenheid?

Bevlogenheid kan zich in de praktijk op verschillende manieren uiten. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat er een bepaalde definitie bestaat voor bevlogenheid. In principe is het namelijk zo dat medewerkers waar deze eigenschap bij aanwezig is in eerste instantie bijvoorbeeld over heel wat energie en veerkracht beschikken. Dat is echter niet alles. Daarnaast is er eveneens sprake van betrokkenheid, enthousiasme en voldoening. Men ervaart deze voldoening niet alleen ten opzichte van het werk dat men doet, maar ook ten opzichte van de organisatie waarvoor men aan de slag is. Tot slot is het ook nog eens zo dat bevlogenheid zich uit onder de vorm van een bepaalde focus en gedrevenheid waarmee werknemers opgaan in hun werk.

Bovenstaande heeft duidelijk gemaakt dat het één het ander absoluut niet hoeft uit te sluiten. Sterker nog, heel wat experts zijn het er met elkaar over eens dat betrokkenheid een essentieel onderdeel vormt van bevlogenheid. Dit hoeft evenwel niet te betekenen dat elke medewerker waarbij er sprake is van betrokkenheid ook automatisch over bevlogenheid beschikt. Waarom dat niet noodzakelijk het geval moet zijn maakt onderstaande duidelijk.

Wanneer is er sprake van betrokkenheid?

Het is een algemeen misverstand dat betrokkenheid een synoniem zou zijn van bevlogenheid. Ondanks het feit dat beide eigenschappen zoals eerder reeds aangegeven grote gelijkenissen vertonen ten opzichte van elkaar is het zo dat medewerkers die betrokken zijn vooral over een bepaalde connectie beschikken met de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn. Dit betekent dat het verschil tussen betrokkenheid en bevlogenheid schuilt in datgene waarvoor men liefde koestert. Dit gezegd zijnde spreekt het voor zich dat ook betrokken medewerkers voor het bedrijf waarvoor ze werkzaam zijn een belangrijke meerwaarde kunnen betekenen.

Bevlogen medewerkers zijn waardevol voor elk bedrijf

Het lijkt er tegenwoordig vaak naar uit te zien dat veel mensen nog maar weinig plezier halen uit de taken die ze moeten uitvoeren. Dat is vervelend. Dit vervelende gevoel is niet alleen van toepassing bij de medewerkers zelf, maar ook bij de onderneming waarvoor ze aan de slag gaan. Omwille van deze reden is het zo dat betrokkenheid en vaak zelfs ook bevlogenheid wordt aanzien als een steeds belangrijker wordende eigenschap bij personen die solliciteren. Wanneer je als bedrijf sollicitaties houdt kan de aanwezigheid van bevlogenheid bij de sollicitant dus zeker en vast een belangrijk punt zijn om rekening mee te houden.

Meer weten? Allesoverbevlogenheid.nl voorziet jou van je dagelijkse dosis bevlogenheid met onder andere tips & tricks, workshops en trainingen.